Landelijke subsidiepot zonnepanelen

De landelijke subsidiepot voor de aanschaf van zonnepanelen was voor 2012 leeg.
in 2012 was er 22 miljoen subsidie beschikbaar gesteld, in 2013 is dit bedrag met 8 miljoen verhoogt
naar 30 miljoen euro. Sinds 2 juli 2012 kunt u landelijk subsidie krijgen voor de aanschaf van zonnepanelen.
Het gaat om 15% van het aankoopbedrag met een maximum van € 650,-
de subsidie geld voor de installatie en de aanschaf van de onderdelen voor het zonnestroom systeem, maar niet voor de arbeidskosten. De subsidie mag niet worden gecombineerd met andere regelingen zoals subsidie van gemeente of de provincie. U kunt de subsidie aanvragen met uw DigiD-inlogcode via het digitaal loket
van Agentschap NL.

Stand van zaken op 18 februari 2013
Vanaf de start van de regeling op 2 juli 2012 zijn er tot en met 18 februari 2013 in totaal 47.814 aanvragen binnengekomen. Het totale budget dat het ministerie van Economische Zaken voor 2012 en 2013 samen beschikbaar heeft gesteld is €50.882.000,-. In totaal is er voor €26.714.680,- subsidie aangevraagd. Dit betekent dat er nog €24.167.320,- subsidiebudget beschikbaar is.

Digitaal indienen
U kunt uw subsidie digitaal indienen via het eLoket. Het voordeel van indienen via eLoket (niet via e-mail) is dat u als bezoeker geen aanvraagformulier hoeft te ondertekenen en uit te printen. Daarnaast gaat de afhandeling van uw aanvraag sneller en staat het subsidiebedrag sneller op uw rekening. Nadat een aanvraag op eLoket is ingediend, krijgt u DIRECT een digitale ontvangstbevestiging.

link: http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/subsidieregeling-zonnepanelen

Met deze link komt u direct terecht op de site waar u alles kunt vinden over het aanvragen
van de subsidie. Hier kunt u gelijk u aanvraag indienen. Houd u DigiD-inlogcode bij de hand en natuurlijk een getekende koopovereenkomst, de aanvraag is snel gerealiseerd.